O osadním výboru  l  Historie samosprávy  l  Členové  l  Zápisy z jednání  l  Pracovní schůze  l  Diskuze

 

 

O osadním výboru

Co je osadní výbor

Osadní výbor je orgán zřizovaný zastupitelstvem města proto, aby znalost místních poměrů v některé části obce mohla být užita
k odpovědnějšímu rozhodování zastupitelů.
 

Jak může vzniknout osadní výbor

Zřízení osadních výborů upravuje Zákon o obcích (č. 128/2000 sb.), o výborech zastupitelstva obecně hovoří v tomto zákoně paragrafy
117 – 119, konkrétně se k osadním výborům vztahují paragrafy 120 a 121 (Zákon o obcích). Dále je nutné podotknout, že další části
Zákona o obcích se taktéž nepřímo fungování osadních výborů týkají.
Z tohoto zákona především vyplývá, že osadní výbory zřizuje zastupitelstvo obce pro některou nebo pro všechny části obce. Zda vyjde tato iniciativa ze strany občanů, nebo ze strany zastupitelstva není rozhodující, avšak zastupitelstvo obce má rozhodující slovo. Počet členů, jejich jmenování, volení předsedy je taktéž plně v moci zastupitelů. Jaký postup pro jejich jmenování zvolí tento zákon neupravuje.
 

Práva a povinnosti

Osadní výbor má především právo vyjadřovat se k návrhům předkládaným jak zastupitelstvu tak radě města. Důležitá je taktéž pravomoc předsedy osadního výboru při zasedání zastupitelstva dostat slovo pokud o to požádá.

Obecně lze řící, že pokud zastupitelstvo obce zřídí osadní výbor nebo výbory, předpokládá, že tento se bude scházet a k návrhům se bude vyjadřovat zejména prostřednictvím zápisů z jednání. Další možností je vystoupení předsedy osadního výboru během zasedání zastupitelstva. V případě osadních výborů zřízených Zastupitelstvem Města Jaroměře zprostředkovává písemnou komunikaci mezi osadními výbory a dalšími orgány obce tajemník.

Poslední aktualizace stránek proběhla 13. 7. 2018       
© 2012 - 2018 Osadní výbor Josefov, www.ov.josefov.com, ovjosefov@seznam.cz